คุณณภ – PAH KAH MAH OFFICE

RETAIL

งานตกแต่งภายในและต่อเติม ออฟฟิตแบรนด์ผ้าไทย

โดยใช้ Concept ผ้าไทยเข้ามาเล่นในงานการตกแต่งและฟังก์ชั่น ในการจัดแสดงสินค้า และส่วนชั้น2 เป็นออฟฟิต และชั้น3 เป็นที่พักอาศัย